Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 1 năm 2019:

Công ty cổ phần Yến Thịnh cần tuyển trong tháng 1 năm 2019 vị trí sau: 

  1. Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Lập các loại chứng từ kế toán liên quan đến thu chi tiền.

Cập nhật số liệu, theo dõi công nợ.

Cập nhập hóa đơn đầu vào, ra, báo cáo thuế.

Tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

Cung cấp số liệu & báo cáo cho BGĐ và kế toán trưởng khi có yêu cầu.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Công việc cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1 năm trở lên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Thời gian thử việc: 2 tháng

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Yêu cầu độ tuổi: Từ 23-45 tuổi