• Tuyển dụng tháng 6 năm 2018:

  Công ty cổ phần Yến Thịnh cần tuyển trong tháng 6 năm 2018 vị trí sau: 

  1. Nhân viên kế toán

  Mô tả công việc

  Lập các loại chứng từ kế toán liên quan đến thu chi tiền.

  Cập nhật số liệu, theo dõi công nợ.

  Cập nhập hóa đơn đầu vào, ra, báo cáo thuế.

  Tổng hợp các nghiệp vụ liên quan cho kế toán trưởng.

  Cung cấp số liệu & báo cáo cho BGĐ và kế toán trưởng khi có yêu cầu.

  Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

  Công việc cụ thể khi phỏng vấn

  Yêu cầu

  Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

  Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng 1 năm trở lên

  Hình thức làm việc:Toàn thời gian

  Thời gian thử việc: 2 tháng

  Yêu cầu giới tính: không yêu cầu

  Yêu cầu độ tuổi: từ 25-40 tuổi